Podmínky užití

Webové stránky Vtipné děti umístěné na doméně vtipnedeti.cz (dále jen Server) provozuje

Martin Ambrož
Točitá 1728/9
140 00 Praha 4

e-mail: info@vtipnedeti.cz
IČ: 68870582

(dále jen Provozovatel).

Ochrana osobních údajů Vašeho dítěte

Ochrana soukromí Vašeho dítěte je pro nás prioritou a proto dodržujeme následující zásady:

Je zakázáno:

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání Vám Provozovatel podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na e-mailovou adresu info@vtipnedeti.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě Vašich podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

1. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket nebo vypsání cen.

2. Bezpečnost

Provozovatel přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

3. Použití a postoupení osobních údajů

Provozovatel používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, uživatelskou administrativu, ankety týkající se našich služeb a k marketingovým účelům vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich nových službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

5. Cookies

Používáme cookies a protokoly, které nám poskytují informace o používání našeho Serveru. Cookie je malé množství dat, která jsou odesílána do Vašeho WWW prohlížeče z webového serveru a je uloženo na Vašem pevném disku. Tyto informace používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií, analýze naší návštěvnosti a preferencí našich uživatelů. Informace o tom, jak Server používáte, sdílíme se našimi partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Cookies se ukládají na Vašem zařízení (počítač, tablet, mobil), dokud je nesmažete. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom cookies používali, můžete tuto funkci ve svém vlastním internetovém prohlížeči kdykoliv vypnout - potom však nezaručíme správnou funkci našich www stránek.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení Provozovatele: Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při registraci jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako uživatele našeho webu. Používáme je pouze pro přihlašování k Vašemu uživatelskému účtu.

Vaše detailní osobní data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí uživatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Provozovatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro případné marketingové účely a případná obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu provozovatel případně zasílal informace o nově připravovaných službách a nabídce svých obchodních partnerů.