Poděkování

Poděkování patří těmto dobrým lidem, bez jejichž podpory a přispění by vytvoření webu Vtipné děti bylo o poznání náročnější: